Wolna Strefa

Info

Sztuka to przestrzeń, w której zazębiają się rozmaite tworzywa i substancje: dźwięki, brzmienia, kształty, barwy, słowa..., gromadzą się uczucia kreującego i percypującego, pojawiają się asocjacje, analogie, gra odczytań przypisywanych wytworom. Ale jeden element pozostaje dla niej stały – osoba sprawcy, czyli tego, który tworzy.”
M. Knapik, 2003

Klub Młodzieżowy z siedzibą w Grzymałkowie jest najmłodszą placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Swą działalność rozpoczął 19 kwietnia 2010 roku. To trzeci pozakielecki klub. Nasza oferta zapełnia niszę w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych na obszarze poza stolicą województwa świętokrzyskiego. Swe działania kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu Grzymałkowa oraz ościennych miejscowości. W Gminie Mniów klub Wolnej Strefy stanowi kolejną już inicjatywę naszego Stowarzyszenia, bowiem po sąsiedzku, w Pałęgach, od 2 lat funkcjonuje z powodzeniem Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych.
Nowopowstały klub oferuje szereg kompleksowych działań na rzecz młodych ludzi. Składają się na nie warsztaty profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce – zachęcające i propagujące zdrowy styl życia, cykliczne zajęcia w ramach sekcji zainteresowań (fotograficznej, kulinarnej, tanecznej, plastycznej) oraz zajęcia z zakresu socjoterapii, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród młodzieży zamieszkującej głównie środowisko wiejskie. Spędzanie czasu wolnego w sposób kreatywny, aktywny zwiększa szanse młodzieży na dobry start w dorosłe życie, zmniejszając zagrożenie patologiami i problemami społecznymi.
Sekcją wiodącą w działalności klubu są zajęcia z zakresu fotografii. Zajęcia w ramach „Strefy Artystycznej” pozwolą dzieciom i młodzieży poznać techniki wykonywania fotografii przyrodniczej, tj. takiej gdy elementy naturalne (rośliny, zwierzęta, obiekty geologiczne i fizyczne) stanowią główny temat zdjęcia i są wykonane w warunkach dzikiej przyrody. Lokalizacja geograficzna (atrakcyjne okolice) klubu stwarza bowiem wspaniałe warunki dla rozwoju zajęć tego typu.  Samodzielna praca pozytywnie przyczynia się do rozwoju sfery wizualno-przestrzenno-artystycznej młodzieży, oraz pozwala na rozwój własnej inicjatywy twórczej.Poszukujemy instruktorów tańca i muzyki                                                                                                                                         14.02.2011
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" realizuje projekt pt.: "Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa" , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (okres realizacji projektu 01.01.2011-31.12.2012).
W związku z tym poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęć z zakresu tańca i muzyki w Klubie Wolna Strefa na terenie gminy Mniów.
Zainteresowane osoby powinny spełniać następujące kryteria:
- wykształcenie kierunkowe lub ukończone kursy/szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku instruktora/nauczyciela;
- wykazywać się wysokim poziomem motywacji do pracy z młodzieżą oraz łatwością w nawiązywaniu kontaktu z młodymi ludźmi;
- prezentować wysoki poziom kultury osobistej;
- wykazywać się kreatywnością, pomysłowością  oraz innowacyjnością w działaniu.
Instruktorów zainteresowanych prowadzeniem powyższych zajęć prosimy o kontakt osobisty w Biurze Projektu, mieszczącym się w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 36, tel.: (041) 366-94-02 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: b.stojko@nadziejarodzinie.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin składania dokumentów upływa dnia 1.03.2011r.