Wolna Strefa

Kadra

Anna Raus - wychowawca (kierownik), licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej,  magister pedagogiki kształcenia zawodowego . Zainteresowania: literatura,sport oraz wycieczki - najczęściej w góry;)

Diana Picheta- W Klubach Wolna Strefa pracuje od marca 2015 roku. Zaczynała swoja przygodę z Wolną Strefą od klubu w Grzymałkowie, potem była wychowawcą w WS Żeromski. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z praca sądową oraz praca socjalna.

Zainteresowania: film, dobra książka, kulinaria

Damian Bałut-wolontariusz ( zainteresowania: sport, motocykle) zajmuje się sekcją radiową i stroną internetową