Wolna Strefa

Kadra

Anna Raus - wychowawca (kierownik), licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej,  magister pedagogiki kształcenia zawodowego . Zainteresowania: literatura,sport oraz wycieczki - najczęściej w góry;)

Sylwia Łącka - wychowawca, magister pedagogiki specjalność logopedia. Zainteresowania: sport, książki.

PIOTR FUCZYK - INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

Absolwent studiów o kierunku Edukacja Artystyczna z zakresu sztuki muzycznej.

Zainteresowania:muzyka, historia, polityka, literatura, geografia, szachy, film.

Damian Bałut-wolontariusz ( zainteresowania: sport, motocykle) zajmuje się sekcją radiową i stroną internetową